Xe mới 35 giường nằm, máy Isuzu, giá 2,8 tỷ.

3,200,000,000  2,800,000,000